طراح داده بنيانگذار سامانه هاي برخط پزشکي در ايران

 

 دفتر مرکزي :

 تهران -شهرک قدس (غرب) -بيمارستان آتيه

 تلفن تماس : 88367363

 اسامي مديران:

 

 مدير نرم افزار  : مهندس نيما حقاني

   آدرس پست الکترونيکي : Nima_Hagh@TDP.ir

 

 مدير سخت افزار و شبکه : مهندس حميد جمالي

   آدرس پست الکترونيکي : Jamali@TDP.ir